Πριν/Μετά

Αυξητική Στήθους

 • Before-Πλάγια όψη στήθους
  After-Πλάγια όψη στήθους
  Πριν Πλάγια όψη στήθους Μετά
 • Before-Εμπρόσθια όψη στήθους
  After-Εμπρόσθια όψη στήθους
  Πριν Εμπρόσθια όψη στήθους Μετά

Δερματικές Αλλοιώσεις

 • Before-Skin Lesions
  After-Skin Lesions
  Before Skin Lesions After

Ρυνοπλαστική

 • Before-Χειρουργείο
  After-Χειρουργείο
  Πριν Χειρουργείο Μετά
 • Before-Εμπρόσθια όψη μύτης
  After-Εμπρόσθια όψη μύτης
  Πριν Εμπρόσθια όψη μύτης Μετά
 • Before-Πλάγια όψη μύτης
  After-Πλάγια όψη μύτης
  Πριν Πλάγια όψη μύτης Μετά
 • Before-Εμπρόσθια όψη μύτης
  After-Εμπρόσθια όψη μύτης
  Πριν Εμπρόσθια όψη μύτης Μετά